תוצאה
אישי
קטגוריה
26 / 3
12%
מגדר
71 / 8
12%
כללי
261 / 78
30%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:05:06.173
5KM 00:24:09.807
2.5KM 00:36:47.430
כרוז 00:49:07.800
סיום 00:49:16.380