מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:07:01.733
5KM 00:31:14.563
2.5KM 00:47:50.940
כרוז 01:03:53.310
סיום 01:04:04.387