תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
190 / 64
34%
כללי
261 / 71
28%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:05:59.367
5KM 00:26:01.713
כרוז 00:48:27.593
סיום 00:48:38.370