תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 3
16%
מגדר
190 / 62
33%
כללי
261 / 69
27%
מקטע זמן
5KM 00:23:54.117
2.5KM 00:36:04.473
כרוז 00:48:14.923
סיום 00:48:23.910