תוצאה
אישי
קטגוריה
19 / 2
11%
מגדר
190 / 60
32%
כללי
261 / 67
26%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:53.360
5KM 00:23:10.720
2.5KM 00:35:54.827
כרוז 00:48:09.457
סיום 00:48:16.440