תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
190 / 53
28%
כללי
261 / 60
23%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:56.297
5KM 00:23:25.570
2.5KM 00:35:28.910
כרוז 00:47:16.547
סיום 00:47:24.397