מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:05:40.733
5KM 00:23:30.227
2.5KM 00:35:12.333
סיום 00:46:46.693