תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
190 / 40
22%
כללי
261 / 46
18%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:49.713
5KM 00:22:23.670
2.5KM 00:34:19.820
כרוז 00:45:44.903
סיום 00:45:53.750