תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
190 / 38
20%
כללי
261 / 44
17%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:34.393
5KM 00:22:12.700
2.5KM 00:34:26.563
כרוז 00:45:40.437
סיום 00:45:47.280