תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
190 / 33
18%
כללי
261 / 39
15%
מקטע זמן
5KM 00:21:46.237
2.5KM 00:32:56.590
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:39:54.030
כרוז 00:44:37.247
סיום 00:44:46.567