תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
71 / 6
9%
כללי
261 / 34
14%
מקטע זמן
5KM 00:22:08.480
2.5KM 00:33:16.340
כרוז 00:44:07.717
סיום 00:44:17.817