תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
190 / 28
15%
כללי
261 / 33
13%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:49.703
5KM 00:21:46.237
2.5KM 00:32:56.103
כרוז 00:44:02.470
סיום 00:44:13.360