תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 2
8%
מגדר
71 / 5
8%
כללי
261 / 32
13%
מקטע זמן
5KM 00:21:46.743
2.5KM 00:32:58.337
כרוז 00:44:06.203
סיום 00:44:13.297