תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 2
13%
מגדר
190 / 26
14%
כללי
261 / 30
12%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:31.197
5KM 00:21:43.463
2.5KM 00:32:57.820
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:39:52.843
כרוז 00:43:58.697
סיום 00:44:05.437
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:56:33.920