תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
190 / 23
13%
כללי
261 / 27
11%
מקטע זמן
5KM 00:20:07.433
2.5KM 00:31:39.400
כרוז 00:43:00.670
סיום 00:43:09.267