תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
190 / 141
75%
כללי
261 / 171
66%
מקטע זמן
5KM 00:27:36.500
2.5KM 00:43:11.613
כרוז 00:58:53.427
סיום 00:59:03.827