תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 1
7%
מגדר
190 / 22
12%
כללי
261 / 26
10%
מקטע זמן
5KM 00:21:11.877
2.5KM 00:32:16.313
כרוז 00:42:44.613
סיום 00:42:51.797