תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
190 / 20
11%
כללי
261 / 24
10%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:28.393
5KM 00:21:20.450
2.5KM 00:32:05.803
כרוז 00:42:41.937
סיום 00:42:48.180