תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 1
4%
מגדר
71 / 3
5%
כללי
261 / 21
9%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:24.240
5KM 00:20:44.477
2.5KM 00:31:44.327
כרוז 00:42:33.707
סיום 00:42:40.943