תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
190 / 134
71%
כללי
261 / 163
63%
מקטע זמן
5KM 00:29:01.740
2.5KM 00:43:57.620
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:52:43.690
כרוז 00:57:54.987
סיום 00:58:03.963