מקטע זמן
5KM 00:19:57.467
2.5KM 00:30:32.817
כרוז 00:41:03.700
סיום 00:41:10.940