תוצאה
אישי
קטגוריה
34 / 3
9%
מגדר
190 / 13
7%
כללי
261 / 15
6%
מקטע זמן
5KM 00:20:04.977
2.5KM 00:30:42.780
כרוז 00:41:00.487
סיום 00:41:07.207