מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:22.433
5KM 00:20:33.823
2.5KM 00:31:08.927
כרוז 00:40:58.807
סיום 00:41:05.500