מקטע זמן
5KM 00:19:54.800
2.5KM 00:30:26.937
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:36:56.380
כרוז 00:40:46.813
סיום 00:40:53.553