תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
190 / 10
6%
כללי
261 / 12
5%
מקטע זמן
5KM 00:19:36.300
2.5KM 00:29:54.903
כרוז 00:40:05.340