תוצאה
אישי
קטגוריה
41 / 2
5%
מגדר
190 / 9
5%
כללי
261 / 11
5%
מקטע זמן
5KM 00:19:14.360
2.5KM 00:29:27.213
כרוז 00:39:27.920
סיום 00:39:33.833