תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
190 / 8
5%
כללי
261 / 10
4%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:04:06.250
5KM 00:19:17.213
2.5KM 00:29:26.817
כרוז 00:39:20.443
סיום 00:39:26.937