תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 1
8%
מגדר
71 / 2
3%
כללי
261 / 9
4%
מקטע זמן
5KM 00:19:16.297
2.5KM 00:29:13.147
כרוז 00:38:59.780
סיום 00:39:06.240
כרוז 00:56:53.550