מקטע זמן
2.5KM 00:17:15.387
כרוז 00:33:05.283
סיום 00:33:14.273