מקטע זמן
2.5KM 00:18:55.410
כרוז 00:38:13.820
סיום 00:38:24.313