מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:03:54.710
5KM 00:18:16.983
2.5KM 00:27:33.830
כרוז 00:36:30.210
סיום 00:36:35.963