תוצאה
אישי
קטגוריה
26 / 1
4%
מגדר
71 / 1
2%
כללי
261 / 4
2%
מקטע זמן
5KM 00:18:17.800
2.5KM 00:27:32.647
כרוז 00:36:24.780
סיום 00:36:30.773