תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 3
15%
מגדר
190 / 3
2%
כללי
261 / 3
2%
מקטע זמן
5KM 00:18:14.687
2.5KM 00:27:31.297
כרוז 00:36:22.917
סיום 00:36:29.770