מקטע זמן
5KM 00:17:25.300
2.5KM 00:25:57.903
כרוז 00:34:14.527
סיום 00:34:19.273