תוצאה
אישי
קטגוריה
21 / 1
5%
מגדר
190 / 1
1%
כללי
261 / 1
1%
מקטע זמן
5KM 00:17:25.610
2.5KM 00:25:57.953
כרוז 00:34:14.117
סיום 00:34:19.687