תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
190 / 112
59%
כללי
261 / 134
52%
מקטע זמן
5KM 00:26:40.350
2.5KM 00:40:40.717
כרוז 00:54:30.340
סיום 00:54:41.177