תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 3
22%
מגדר
71 / 12
17%
כללי
261 / 91
35%
מקטע זמן
זינוק 00:00:15.977
5KM 00:25:27.570
2.5KM 00:38:18.920
כרוז 00:50:34.460