תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
71 / 65
92%
כללי
261 / 247
95%
מקטע זמן
5KM 00:35:44.590
2.5KM 00:55:34.480
סיום 01:14:17.160