תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
71 / 63
89%
כללי
261 / 242
93%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:07:16.287
5KM 00:34:21.487
2.5KM 00:53:11.617
בקרת 1 ק"מ ילדים 01:05:06.677
כרוז 01:11:59.237
סיום 01:12:09.710