תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
190 / 88
47%
כללי
261 / 102
40%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:05:06.670
5KM 00:24:37.983
2.5KM 00:37:59.597
כרוז 00:51:29.223
סיום 00:51:36.217