תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 15
15%
מגדר
151 / 21
14%
כללי
403 / 149
37%