תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 14
14%
מגדר
151 / 20
14%
כללי
403 / 146
37%