תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
151 / 19
13%
כללי
403 / 145
36%