תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 13
13%
מגדר
151 / 18
12%
כללי
403 / 141
35%