תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 4
23%
מגדר
151 / 17
12%
כללי
403 / 140
35%