תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 3
17%
מגדר
151 / 16
11%
כללי
403 / 130
33%