תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 11
11%
מגדר
151 / 14
10%
כללי
403 / 113
29%