תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 10
10%
מגדר
151 / 13
9%
כללי
403 / 112
28%