תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 1
13%
מגדר
151 / 11
8%
כללי
403 / 108
27%