תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 9
9%
מגדר
151 / 12
8%
כללי
403 / 111
28%